Over dit project

In 2020 ontstond bij Sofie Faes het idee een databank van goede diagnostische vragen op te zetten
voor de Nederlandse context. Ze gaf toen enkele jaren trainingen over formatief handelen en merkte
dat de diagnostische vraag een krachtige en prettige tool is voor leraren. Door een korte toelichting
bij elke vraag is het tevens een handige manier om vakdidactische kennis goed te ontsluiten naar alle
docenten. Het maken van een goede vraag is moeilijk en kost veel tijd. Door deze set vragen
gezamenlijk te ontwikkelen en online te zetten heeft dadelijk elke docent toegang tot vragen van
hoge kwaliteit. Samen met Jörgen van Remoortere zijn de eerste ideeën op papier gezet en kregen
we instemming van de besturen van de NVON en de NvVW. Inmiddels is de samenwerking uitgebreid
naar meerdere organisaties en is er financiering vanuit kennisnet via de pilot regeling open
leermiddelen. In schooljaar 2023-2024 geeft het volgende kernteam vorm aan het ontwikkelproces:

  • Sofie Faes –  Coördinator en Biologie – Heerbeeck college, Best
  • Michiel Dam – Onderzoek en evaluatie – ICLON, Universiteit Leiden
  • Els Franken – Wiskunde – Lerarenopleider Wiskunde, Hogeschool Windesheim
  • Dominique de Koning – Biologie – St. Michaël College, Zaandam
  • Jelle Brill – Natuurkunde – Het nieuwe lyceum, Bilthoven
  • Loes Vermeij – Scheikunde – Grotius college, Delft
  • Jan Scheele – Scheikunde – Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht

Voor elk vak is er een ontwikkelteam van docenten die fysiek samen komen om vragen te maken en
verbeteren. In de tussentijd worden de vragen uitgetest in de klas.
ICLON (Universiteit Leiden) doet onderzoek naar het ontwerp proces van diagnostische vragen.
Hierdoor hopen we deze kennis expliciet en deelbaar te maken zodat ook andere groepen docenten
van deze kennis kunnen profiteren. Daarover kun je binnenkort meer lezen op de pagina onderzoek.
Kennisnet financiert dit project vanuit de pilot regeling open leermiddelen. Dit geld komt van OCW
en is bedoeld om meer hoogwaardig open leermateriaal te ontwikkelen zodat docenten hun
onderwijs makkelijk kunnen verrijken zonder hierbij afhankelijk te zijn van commerciële uitgevers. De
vakvereniging is bij uitstek een organisatie voor en door leraren die dit materiaal kan ontwikkelen,
beheren en delen.
Er zijn plannen om in de toekomst ook te werken aan het verbeteren van de kennisbanken met
misvattingen voor de bèta vakken. Zie: www.ecent.nl/kennisbanken

Figuur 1: Kernteam overleg vlnr Dominique, Jelle, Sofie, Loes en Jan

Figuur 1: Kernteam overleg vlnr Dominique, Jelle, Sofie, Loes en Jan

Partners